Friday May 20, 2022

1. Måste vi växa mer nu?

Vad är det som gör att vi växer och hur påverkar det oss som bor eller vistas i Örebro?

I det här avsnittet berättar vi om Örebros historia, vilka möjligheter och utmaningar som finns med att växa och svarar på frågan om vad som skulle hända om vi sa ”Stopp! Vi vill inte växa mer nu”.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean