Friday May 20, 2022

3. Hur ska Örebro vara en bra plats för alla?

När vi växer måste vi också säkerställa att Örebro fortsätter att vara en bra plats för alla! Hur gör vi det?

I det här avsnittet pratar vi om bygglov, kulturhistoria och jordbruksmarkens betydelse. Vi lyfter också strandskyddet och naturens viktiga roll när Örebro växer.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean