Friday May 20, 2022

2. Hur skapar vi en attraktiv kommun?

Vad är det som gör att Örebro är en attraktiv kommun, där många vill bo, jobba och studera? Och hur ska vi fortsätta vara det när Örebro växer?

I det här avsnittet berättar vi om konceptet 15-minutersstaden, hur vi får en mer sammanhängande kommun och hur vi behöver rusta oss för att klara de utmaningar som klimatförändringen innebär.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean